‏Forever ישראל, עתיד חדש בפתח!

אנשים שהיו בחברה תקופה ארוכה יותר ממני (אודי לדוגמה), יספרו לכם שההתפתחויות בחברה שלנו נעשו במהירות רבה יותר במהלך השנים האחרונות מאשר בעבר. אני מסכים
קרא עוד