אנו גאים ומעריכים את הדרך שעשית, ונשמח לשתף את סיפור בהצלחה שלך, כדי שישמש השראה למשווקים אחרים בחברה.

מה היתה ההצלחה הכי גדולה שלך בשנת 2022  

מהו כלי העבודה היעיל ביותר שלך? 

אנחנו רוצים לקבל השראה מנקודת משבר שהיתה לך השנה ואיך יצאת מזה מחוזקת. ממי מגיעה התמיכה ברגעי משבר? 

מהו הצירוף הכי משמעותי שהיה לך השנה. 

מה חשוב לך שיקרה לעסק שלך ב-2023 ? 

יש לשלוח את הטקסטים לא יאוחר מה- 5/1/2023

תודה!