רואים את ההבדל

  תמיכה בראייה בעולם הדיגיטלי הסכנות החבויות של החשיפה לקרינת אור כחול לספקטרום האור יש טווח רחב. באזור הבטוח שלו האור הנראה מתקיים באנרגיה נמוכה.
קרא עוד