Forever – עסק חברתי ברשת

חלק 1: זמן ותדירות 1. הזמן לעבודה התייחסו לרשתות החברתיות כחלק מהאחריות שלכם כבעלי עסקים. קבעו משך זמן שנוח לכם לעבודה, בימים ובשעות שתחליטו. סמנו
קרא עוד