חברת Forever הוקמה עם רעיון מרכזי והוא: לתת הזדמנות לכל אחד להרוויח לפי הכישורים שלו. לעיתים אפשרויות ההשתכרות של האדם המצטרף ל- Forever מוגבלות, לא מעצם ההזדמנות שמציעה Forever אלא, מתוך מגבלות המיומנויות שיש למשווק החדש בעת ההצטרפות. כדי להעצים את כישורי המשווקים החדשים ולעזור להם למקסם את אפשרויות ההכנסה לאורך כל שיתוף הפעולה ההדדי, הקימה Forever את האקדמיה שלה. הדילמות: “איך והיכן אפעל?”, “מה בדיוק עלי לעשות ועם מי?” או “כמה עלי לעשות ומתי?” נענות על ידי מפגשי ההדרכה המרוכזים, התפורים לצרכים של כל משווק ומשווקת בכל שלב עסקי נתון.

כדאי להשתתף בכל אחד ממפגשי ההדרכה ומומלץ כי תבדקו את לוחות הזמנים ותתאמו את השתתפותכם במפגשים המתאימים לכם בהקדם. כדאי מאוד גם לעודד את השתתפות אנשי קבוצותיכם במפגשי ההדרכה המתאימים ורצוי להתלוות אליהם. בסיום כל מפגש מוענקת תעודת השתתפות.