מטרתן של כל תכניות התמריצים של החברה היא לקדם עקרונות נכונים של בניית עסק. הדבר כולל חניכה נכונה ומכירה של מוצרים בכמויות שניתן להשתמש בהן ולמכור אותן הלאה.

לבירור התנאים ההכרחיים לעמידה בכל אתגר אנא עיינו בחוברת הנהלים שלנו.